Mokyklos bendruomenė dalyvavo akcijoje „Apkabinkime Žemę”.

Kovo 20 d., 12.00 val.,  į mokyklos kiemą susirinko gausus būrys pradinių klasių mokinių. Muzikos mokytoja Virginija susirinkusiems priminė, kokią prasmę turi Žemės dienos minėjimas, kodėl reikia saugoti Žemę, taiką, vienas kitą. Visi II – IV klasių mokiniai šoko mokyklos kieme – tai įspūdinga dovana ŽEMEI. Kiekvienas mokinys rankose laikė po balioną – antrųjų klasių mokiniai – geltoną; trečiųjų – raudoną, o ketvirtųjų – žalią. Renginį vainikavo Žemės apkabinimas – visi susirinkusieji sustojo ratukais, susikibo rankomis ir padainavo dainą „Žemėj Lietuvos“. Mokinius šokiui paruošė šokių mokytoja Asta Šadreikienė.
Akimirkos iš šventės
 

Tyrimas „Kiek plastiko pakuočių šeima sunaudoja per savaitę?”

Kovo 7 – 14 d.d., įgyvendinant programos Erasmus+ partnerysčių projektą „LOOK OUT OF YOUR WINDOW" („Pažvelk pro savo langą"), 4 d klasės mokiniai  atliko tyrimą „Kiek plastiko pakuočių šeima sunaudoja per savaitę?"- mokiniai savaitę rinko panaudotas plastiko pakuotes, jas svėrė, gautus duomenis palygino su partnerinių šalių duomenimis. Šiuo tyrimu norėta atkreipti mokinių dėmesį į plastiko panaudojimą, jo rūšiavimą, perdirbimą.

Startuoja naujas projektas

Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).
Projektas apima daugumą Lietuvos regionų, jame dalyvauja 30  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu atrinktų Lietuvos mokyklų partnerių.
Mūsų mokykloje š.m. balandžio mėnesį pradedamas tyrimas siekiant išbandyti, adaptuoti ir standartizuoti Lietuvai Vokietijos Hogrefe instituto CFT20-R metodiką vaikų akademinių gebėjimų atpažinimui.
Dalyvaudami šiame tyrime, padėsime kurti aukštesniųjų akademinių gebėjimų turinčių vaikų atpažinimo sistemą Lietuvoje bei prisidėsime prie šių vaikų ugdymo gerinimo.
Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projekto vadovę Ingą Nekrošienę, tel.: (8 5) 230 5372, inga.nekrosiene@sppc.lt.

 

Prasmingas žygis

Kovo 11 – ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną,   1 d klasės  bendruomenė paminėjo aktyviai ir smagiai. Pasipuošę trispalvėmis, išsiruošė į žygį Neries regioninio parko Karmazinų pažintiniu taku. Keliavo Neries pakrantėmis, grožėjosi upės vaizdais iš paukščio skrydžio ir  visi drauge giedojo Lietuvos himną. Ant laužo kepė žygeivių bandeles, pasigamino tautiškomis spalvomis papuoštus knygų skirtukus. Žygis buvo  prasmingas ir smagus!​

Koncertas, skirtas Kovo 11 – osios šventei

Kovo 10 d., penktadienį, mokyklos salėje įvyko koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Koncertavo  mokyklos jaunučių choro dainininkai ir Renesanso šokių būrelio šokėjai.
Mokinius koncertui paruošė mokytojos:
V. Gruodienė, G. Pratkelytė ir A. Šadreikienė.
 

Jaunučių chorų festivalis

Kovo 9 d., ketvirtadienį, mokyklos choro dainininkai dalyvavo Vilniaus miesto jaunučių chorų festivalyje „Laisvės spalvos“. Festivalis įvyko Vilniaus „ Ąžuolyno“ progimnazijoje. Choro vadovės: Virginija Gruodienė ir Gabrielė Pratkelytė. 

Atranka į 2 – 4 – ųjų klasių mokinių matematikos olimpiadą

Kovo 2 dieną, ketvirtadienį, įvyko  mokinių atranka į Vilniaus miesto 2 – 4 – ųjų klasių mokinių matematikos olimpiadą. Geriausiai uždavinius išsprendė ir kovo 14 d., antradienį,  matematikos olimpiadoje dalyvaus šie mokiniai:
Agnė Jakiūnaitė, 2 a klasė,  mokyt. Meilė Stungytė,
Vincentas Gruzdaitis, 3d klasė, mokyt. Žydrūnė Kalinauskienė,
Kipras Kandrotas, 4c klasė, mokyt. Rūta Norvilienė.