Svarbi informacija

Ugdymo procesas mokykloje bus organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje turės būti maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo. 
Mokiniai į mokyklą privalės ateiti tik per nurodytus įėjimus arba balkonus  (schema su sutartiniais ženklais  apačioje). Pamokos, VDM (visos dienos mokykla), neformaliojo švietimo būreliai vyks nurodytame korpuse ir klasėje. Mokinių maitinimas vyks nurodytais srautais. Pamokos prasidės  8.00 val. Vartai į mokyklą bus atidaryti nuo 7.30 val. 
Klasės mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai (administracijos atstovų, švietimo pagalbos specialistų, mokytojų) bus organizuojami nuotoliniu būdu arba lauke. Individualūs pokalbiai  mokykloje galės vykti tik išimties atvejais. 
Neliko reikalavimo atvykusiems į mokyklą mokiniams ir mokytojams matuoti temperatūrą, tačiau išlieka prievolė tiek mokiniams, tiek mokyklos darbuotojams nevykti į mokyklą, jei pasireiškia karščiavimas ar kiti viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai. 
Siekiant maksimaliai užtikrinti mokinių saugumą, asmenys, atlydintys/paimantys mokinius, į mokyklos pastatą bus neįleidžiami. Mokinių, kuriems reikalinga pagalba, atlydintys/ paimantys  asmenys bus įleidžiami  pagal vaikų individualius poreikius su apsaugos priemonėmis. 
Tikimės Jūsų supratimo ir geranoriškumo. Saugokime savo ir kitų sveikatą.
ĮĖJIMO Į MOKYKLĄ SCHEMA (1 AUKŠTAS)
ĮĖJIMO Į MOKYKLĄ SCHEMA (2 AUKŠTAS)
                                                                                                   Administracija 

Praktiniai mokymai mokytojams

Birželio 16 – 18 d.  mokykloje vyko praktiniai mokymai tema „Google Classroom mokymosi aplinkos valdymas“, kuriuos vedė lektorė Aistė Čiurlytė Kolesničenko. Mokymuose dalyvavo dvi mokytojų grupės, kurioms mokymų programa buvo diferencijuota pagal darbo su Google Classroom mokymosi sistema patirtį. Vienoje grupėje mokėsi tie, kurie jau bandė dirbti su Google Classroom, kitoje dalyvavo pradedantieji mokytojai.
Skaityti plačiau…

Būsimų pirmokų preliminarus sąrašas

Mokyklos Mokinių priėmimo komisijos posėdžio, įvykusio 2020 m. birželio 1 d., protokolo Nr. 1 nutarimu skelbiamas kviečiamų mokytis į 2020-2021 m.m. pirmąją klasę mokinių preliminarus sąrašas.  
Prašome 2020 m. birželio 5 – 7 d. PATVIRTINTI kvietimą mokytis per e.sistemą.
Informuojame, kad mokymo sutartis bus pasirašoma 2020 m. birželio 10,11, 12 d. nuo 8.00 iki 17.00 val. mokyklos aktų salėje. Turite pateikti:
vaiko, lankiusio priešmokyklinio ugdymo grupę, pasiekimų ir pažangos įvertinimą;
3 vaiko nuotraukas (25 x 30 mm).
Priėmimo komisijos pirmininkė