Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

2019 metai

 

2020 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius  II ketv.
Ugdymo įstaigos administracija      
Direktorius 2043,13 1 2286,24
Skyriaus vedėjas (ugdymui) 1442,82 3 1862,08
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas

 

1

 

Tarnautojai ugdymo įstaigoje      
Mokytojas 1368,37 25 1406,94
Pagalbos mokiniui specialistai (psichologas,  soc.pedagogas, spec.pedagogas, mokytojo padėjėjas) 878,90

 

7 978,12
IT administratorius, administratorius 1167,78

 

2 1342,00
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai      
Vyriausiasis buhalteris 1
Bibliotekos darbuotojas 1
Sekretoriato vedėjas 1
Pastatų priežiūros darbininkas 738,71 2 827,20
Valytojas 555,00 4 607,00
Budėtojas-sargas, kiemsargis 555,00 6 607,00