Nuotolinis mokymas

Nuo 2020 m. kovo 30 d. Vilniaus „Vyturio“ pradinėje mokykloje ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu būdu.
Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis, patvirtintomis ministro 2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-372
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c2bbb08067c511eaa02cacf2a861120c?jfwid=11p6e3gcz8
Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos nuotoliniu mokymo(si) organizavimo karantinio laikotarpiu tvarkos aprašas
Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas
Skaitmeninės mokomosios medžiagos, užduočių sąrašas, skirtas mokiniams mokytis nuotoliniu būdu
Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos saugaus elgesio internete taisyklės
Rekomendacijos tėvams nuotoliniam darbui

Nuotoliniam mokymui(si) naudojama:

  • nuotolinio mokymosi aplinka EMA ir informacinė sistema TAMO – bendravimui ugdymo proceso metu nerealiuoju (asinchroniniu) laiku;
  • mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, papildomi informacijos šaltiniai, nuorodos į medžiagą internete;

Užduotys mokiniams bus įkeliamos į TAMO dienyną kiekvieną pirmadienį iki 9.00 val. 
Bendravimas, informacijos sklaida – TAMO dienynas, elektroniniai laiškai, SMS žinutės, individualūs pokalbiai telefonu ir kt.
Visų mokytojų konsultacijos telefonu darbo dienomis nuo 12-13 val. ir nuo 15-16 val.
Bendravimas tarp klasės mokytojos ir klasės bendruomenės pagal susitartą tvarką.
Pedagoginės konsultacijos su švietimo pagalbos specialistais teikiamos iš anksto suderintu laiku:
Logopedė – spec.pedagogė  Grita Labanauskienė, el.p. logogrita@gmail.com,  tel. 8 674 66979
Socialinė pedagogė Asta Katinienė, tel. 8 682 45653, pokalbių programėlė Viber
Psichologė Jolita Panavaitė, tel. 8 600 52394
Administracija:
direktorė Aušra Drumstienė, tel. 8 650 85888, el.p. ausra.drumstiene@gmail.com
Ugdymo skyriaus vedėja Rasa Adomavičienė, el.p. vedejarasa@gmail.com
Ugdymo skyriaus vedėja Meilė Stungytė, el.p. vedejameile@gmail.com
Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Asta Katinienė, vedejaasta@gmail.com
Informacinių technologijų administratorė Rasa Januškevičienė, tel. 8 600 67930, el.p. rasatikra@gmail.com
Tikimės Jūsų supratimo ir geranoriškumo šiuo visiems sudėtingu laikotarpiu.