Mokytojai

Pedagogo vardas,
pavardė
Kategorija
Klasė Specialybė  
Meilutė Stungytė  mokytoja metodininkė
2 a kl. mokytoja
Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija (VPU);
Pradinis ugdymas (VPU)
 
Laima Versiackaitė
mokytoja metodininkė 2 b kl. mokytoja Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija (VPU);
Pradinis ugdymas (VPU)
 
Božena Zelenko
mokytoja 2 c kl. mokytoja Pradinis ugdymas (VDU)  
Laura Judickaitė mokytoja 2 d kl. mokytoja
Pradinis ugdymas (VDU)
 
Jovita Žvirblienė  vyresnioji mokytoja 
3 a kl. mokytoja
 Pradinis ugdymas (VPU)
Edukologijos magistras (VPU)
 
Rasa Adomavičienė mokytoja metodininkė
3 b kl. mokytoja
 Rusų kalba ir literatūra (VU)
Pradinis ugdymas (VPU)
 
Žydrūnė Kalinauskienė mokytoja metodininkė
3 c kl. mokytoja
 Ikimokyklinis ugdymas (VPU);
Pradinis ugdymas (VPU)
 
Violeta Karvelienė mokytoja metodininkė
3 d kl. mokytoja
Ikimokyklinis ugdymas (VPU);
Pradinis ugdymas (VPU);
 
Jurgita Černiauskienė vyresnioji mokytoja  4 a kl. mokytoja
Pradinis ugdymas (VPU);
Socialinio darbo magistras (Mykolo Romerio universitetas)
 
Romalda Sadovnikienė  vyresnioji
mokytoja
4 b kl. mokytoja Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija (VPU); Pradinis ugdymas (VPU)  
Rūta Norvilienė 
mokytoja metodininkė
4 c kl. mokytoja
Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija (KU);
Pradinis ugdymas (LPKI)
 
Danguolė Ona Daukšienė  mokytoja metodininkė  4 d kl. mokytoja
Rusų kalba ir literatūra (VPU);
Pradinis ugdymas (VPU)
 
Eglė Noreikienė mokytoja metodininkė
1 a kl. mokytoja
Pradinis ugdymas (VPU)
 
Danutė Rulevičiūtė vyresnioji mokytoja
1 b kl. mokytoja
Pradinis ugdymas (VPU)
Lietuvių k. ir literatūra (VPU);
 
Vaida Dunaitienė
vyresnioji mokytoja
1 c kl. mokytoja
Pradinis ugdymas (VPU)  
Neringa Vaškevičiūtė-Pupininkė mokytoja metodininkė
1 d kl. mokytoja
Pradinis ugdymas (VPU);
Edukologijos magistras  (VPU)
 
Daiva Navickienė mokytoja metodininkė   1 e kl. mokytoja Pradinis ugdymas (VPU);
Edukologijos magistras  (VPU)
Psichologija (VPU);
 
Mokytojos dalykininkės
     
Pedagogo vardas,
pavardė
Kategorija
Dalykas
Specialybė  
Rasa Januškevičienė
 
mokytoja metodininkė Pradinių klasių ir informacinių technologijų mokytoja
Fizika, informatika ir skaičiavimo technika (VPU);
Pradinis ugdymas (VPU)
 
Rima Slavinskienė
 
vyresnioji mokytoja
Anglų klb. mokytoja
Prancūzų, anglų kalba (VPU)
 
Loreta Jucaitytė
 
vyresnioji mokytoja
Anglų klb. mokytoja
Edukologija  (pradinis ugdymas) (ŠU);
Anglų filologija (VPU)
 
Rasa Prokurotienė
 
mokytoja ekspertė
Šokių mokytoja
Baletmeisteris pedagogas
(Vilniaus konservatorija)
 
Asta Šadreikienė
 
mokytoja 
metodininkė
Šokių mokytoja
Šokio mokytoja (VK); 
Pradinis ugdymas (ŠU)
 
Virginija Gruodienė
 
mokytoja metodininkė Muzikos mokytoja
Pradinių klasių ir pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja  (ŠPI)
 
 Deimantė Ramanavičienė mokytoja Muzikos mokytoja Lietuvos muzikos ir teatro akademija  
Rima Paškelevičienė
 
mokytoja metodininkė Tikybos mokytoja Religijos mokslai (VPU);
Religijos magistras (LEU)

 
 
Specialistai:
       
Jolita Panavaitė  
Psichologija (VDU; VU);
 
 
Grita Labanauskienė
spec.pedagogė,  logopedė
Specialioji pedagogika ir logopedija
(ŠU) 
 
Bibliotekininkė:          
Lina Belickienė
Bibliotekininkė Pradinis ugdymas (ŠU)      
Visos dienos mokyklos grupės mokytojos:        
Danguolė Rakauskienė 
Pailgintos dienos grupės mokytoja Ikimokyklinis auklėjimas
(
Vilniaus pedagoginė mokykla)
     
Alfreda Nugarienė
Pailgintos dienos grupės mokytoja Ikimokyklinis auklėjimas
(
Vilniaus pedagoginė mokykla)

 

   
Birutė Grigaitienė
Pailgintos dienos grupės mokytoja Chemijos – biologijos specialybė, VPU      
Danguolė Ratkevičiūtė Pailgintos dienos grupės mokytoja Technologijų bakalauras (LEU)