Priėmimo tvarka

Remiantis priėmimo komisijos posėdžio nutarimu, protokolo Nr. 3, sudarytos keturios būsimų pirmokų klasės.

1a klasė, vyr. mokytoja Jurgita Černiauskienė,
1b klasė, vyr. mokytoja Romalda Sadovnikienė,
1c klasė, mokytoja metodininkė Rūta Norvilienė,
1d klasė, mokytoja metodininkė Danguolė Ona Daukšienė.
Būsimų pirmokų klasių sąrašai.


Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2021-2022 mokslo metams patvirtinimo
Prašymai pildomi tik per e. sistemą.
Prašymai per e. sistemą teikiami nuo 2021 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
2021 – 2022 m.m. mokinių priėmimo į mokyklą komisija
Komisijos pirmininkė – Meilutė Stungytė, Ugdymo skyriaus vedėja;          
Komisijos sekretorė –  Rimutė Radavičienė, Sekretoriato vedėja;
Komisijos nariai:            
Vaida Dunaitienė, 1c klasės vyresnioji mokytoja,
Božena Zelenko, 2c klasės mokytoja,    
Jolita Panavaitė, mokyklos psichologė.
                           Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos
                    priėmimo komisijos posėdžių grafikas 2021 m.

Eil. Nr. Data Laikas Vieta
1. Birželio 7 d., pirmadienis 15 val. 17 kab.
2. Birželio 15 d., antradienis 14 val. 17 kab.
 3. Birželio 21 d., pirmadienis  10 val.   32 kab.
4. Rugpjūčio 20 d., penktadienis 10 val. 32 kab.

VILNIAUS „VYTURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ  TVARKOS APRAŠAS
VILNIAUS „VYTURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ SKIRSTYMO Į KLASES IR KLASIŲ MOKYTOJŲ
SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS