Mokyklos taryba

Aukščiausias mokyklos savivaldos vienetas – Mokyklos Taryba, sudaryta  iš tėvų atstovų, pedagogų, vietos bendruomenės narių (3+3+3).

Mokyklos taryba:

Pirmininkas Laimonas Rudys, Tėvų atstovas
Pirmininkės pavaduotoja Meilutė Stungytė, Ugdymo skyriaus vedėja
Sekretorė Danguolė Ona Daukšienė, 4 d klasės mokytoja metodininkė

Nariai:

4 c  klasės mokytoja metodininkė
Rūta Norvilienė
3 – ųjų klasių tėvų atstovas  Darius Gagys
2 – ųjų klasių tėvų atstovas

Agnė Frolova

 

1 – ųjų klasių  tėvų atstovas Benjaminas Šulcas
Socialiniai partneriai:  
VU Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų institutas  
docentė dr. Rita Makarskaitė – Petkevičienė
Vilniaus Kolegijos dėstytoja Rasa Prokurotienė
Justiniškių mikrorajono seniūnė Jurgita Ambrasienė