Mokinių maitinimas

SVARBU:
Gavus pavedimą vėliau, valgyklos darbuotojai neatsako už sklandų maitinimo tiekimą vėluojantiems mokėti mokiniams.
Esant skolai, mokinių maitinimas bus sustabdytas, todėl prašome laiku apmokėti paslaugą.
Esant sudėtingai epidemiologinei situacijai, organizuojamas tik centralizuotas maitinimas.

ĮSAKYMAS „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Mokykloje sudarytos sąlygos vaikams pavalgyti šilto maisto.
Direktorė – Tomilija Kazakevič, mob. telefonas +370 689 45802
el. paštas tomilija1@gmail.com
Gamybos vedėja – Gailutė Matiukienė, mob. telefonas  +370 699 10825,
el. paštastomilija.vyturio@gmail.com

Mokestį už mokinių maitinimą galima sumokėti internetu.
Rekvizitai mokėjimui:
Įmonės pavadinimas – UAB „Tomilija“
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 64 7044 0600 0135 8789
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Mokėtojo paskirtyje  nurodyti:
1. Mokymo įstaigos pavadinimas: Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla
2. Mokinio klasė: pvz.: 2 klasė
3. Mokinio vardas, pavardė: 
pvz.: Vardas, Pavardė
4. Suma: pvz.: pusryčiai – 24.00 Eur, pietūs – 44.00 Eur, pavakariai – 24.00 Eur.
Gruodžio  mėnesį  mokiniai bus maitinami 17 dienų
Pusryčiai – 20.40 EUR (1 diena – 1.20 EUR),
Pietūs – 39.10 EUR (1 diena – 2.30 EUR ), 
Pavakariai –  22.10 EUR (1 diena – 1.30 EUR),
Prašome apmokėti iki lapkričio 30 d.
Neatvykus vaikui į mokyklą prašome informuoti valgyklą iki 9.00 val. ryto.  Gamybos vadovės Gailutės  mob. telefonas +370 699 10825
el. p. tomilija.vyturio@gmail.com
Informavus apie neatvykimą, pinigai perkeliami į kitą mėnesį, negavus pranešimo – pinigai negrąžinami.
Vadovaujantis VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠU, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija), pietų valgiaraštis sudaromas 3 savaitėms:

1 savaitė valgiaraštis 2 savaitė valgiaraštis 3 savaitė valgiaraštis
Rugsėjo mėn. 6 – 10  d.
Rugsėjo mėn. 27 – 
spalio mėn.  1 d.
 
Spalio mėn. 18 – 22 d.
Lapkričio mėn. 10 – 12 d.
Lapkričio mėn. 29 d. – gruodžio mėn. 3 d.
gruodžio mėn. 20 – 23 d.
Rugsėjo mėn. 13 – 17 d.
Spalio mėn. 4 – 8 d.
Spalio mėn. 25 – 29 d.
Lapkričio mėn. 15 – 19 d.
gruodžio mėn. 6 – 10 d.
Rugsėjo mėn. 20 – 24 d. 
Spalio mėn. 11 – 15 d.
Lapkričio mėn. 22 – 26 d.
gruodžio mėn. 13 – 17 d.

Pusryčių valgiaraštis (11.29 – 12.03 d.)
Pavakarių valgiaraštis (11.29 – 12.03 d.)

Tausojantis patiekalas – šiltas maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje.
Augalinis“ patiekalas – pagaminta iš augalinės kilmės produktų .
Vaikams sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens.

PASTABA. Negavus reikiamų produktų, patiekalai gali būti pakeisti.9

VVMVT nemokama linija 8 800 40403
VVSPT linija (8 5) 2649676

 Bufeto asortimentas