1,2 % parama Vilniaus „Vyturio“ pradinei mokyklai

Gerbiami Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos bendruomenės nariai,
nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pasinaudodami 2 % GPM paramos galimybe 2019 metais paramą skyrėte mokyklai. Ši finansinė parama – didelė pagalba gerinant mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinant ir modernizuojant edukacines aplinkas, stiprinant mokyklos materialinę bazę. Prašytume ir būtume dėkingi, jei ir šiais metais 1,2 % savo pajamų mokesčio sumos pervestumėte „Vyturio“ pradinei mokyklai, kartu pakviesdami prisidėti ir savo artimuosius bei draugus. Įsipareigojame, kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai, ir prisidės prie „Vyturio“ pradinės mokyklos ugdomosios aplinkos gerinimo bei modernizavimo.
Pateikiami duomenys, reikalingi prašymo formai FRO512 užpildyti.
Paramos gavėjas Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla
Adresas Taikos g. 189 g., LT-05209 Vilnius
Paramos gavėjo kodas 190009167 
P.S. Aktualūs pakeitimai, skiriant pajamų mokesčio dalį paramai:
Įgyvendinus mokesčių reformą, nuo 2019 m. pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, todėl pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:
Paramos gavėjams galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.);
Prašymus gyventojai gali pateikti tik elektroniniu būdu per EDS.
Prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami iki gegužės 4 d. (imtinai). PRIDEDAME pavyzdį.

ATASKAITOS:
1, 2 % GMP lėšų panaudojimo ATASKAITA 2019 m.
2 % GMP lėšų panaudojimo ATASKAITA 2018 m.
2 % GMP lėšų panaudojimo ATASKAITA 2018 m.
2 % GMP lėšų panaudojimo PLANAS 2017 – 2018 m.
2 % GMP lėšų panaudojimo ATASKAITA  2016 m.

Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos rekvizitai:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas)

190009167

Paramos gavėjo pavadinimas

Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla

Buveinės adresas

Taikos g. 189, Vilnius

Banko pavadinimas

AB bankas DnB NORD

Banko kodas

40100

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris

LT934010042400395822