Standartizuotų testų apibendrinti rezultatai

Skelbiame 4 kl. mokinių e-NMPP 2020-2021 m. (gegužės mėn.) apibendrintus rezultatus.

Skelbiame Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) apibendrintus 2 – ųjų  ir 4 – ųjų klasių rezultatus (2019 m.
2 – ųjų klasių rezultatai
4 – ųjų klasių rezultatai
Skelbiame Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) apibendrintus 2 – ųjų  ir 4 – ųjų klasių rezultatus (2018 m.)

2 – ųjų klasių rezultatai
4 – ųjų klasių rezultatai
Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) apibendrinti 2 – ųjų  ir 4 – ųjų klasių rezultatai (2017 m.). 
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) tikslas – skatinti mokyklos pažangą ir veiklos pokyčius.
 
Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos antrųjų klasių diagnostinių testų ir ketvirtųjų klasių standartizuotų testų apibendrinti rezultatai (2016 m.)
Diagnostinių ir Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms  ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.
Diagnostinių testų taikymas mokyklose 2016 m. mokyklos ataskaita (2 klasė);
Diagnostinių testų taikymas mokykose 2016 m. mokyklos ataskaita (4 klasė).

Skelbiame Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos ketvirtųjų klasių standartizuotų testų apibendrintus rezultatus (2015 m.)
Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Plačiau apie tai skaitykite nacionalinio egzaminų centro svetainėje.