Mokyklos istorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Vyturėlis į Lietuvą parskrenda vasario 24 – ąją ir parneša savo snapelyje pavasario giesmę, džiaugsmą, ramybę…“

Iš senų lietuviškų kalendorių
 

 

Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla – pirmoji nepriklausomos Lietuvos savarankiška pradinė mokykla, kuri mokinius sutiko 1991 metų rugsėjo 1-ąją. 1993 m. ji pavadinta pačių vaikų išrinktu „Vyturio“ vardu. Todėl kiekvienų metų vasario 24 d. švenčiamas mokyklos Gimtadienis.

 

Mokslininkės Elena Marcelionienė ir Vida Plentaitė kartu su mokiniais kūrė pirmuosius lietuvių kalbos vadovėlius – „Šaltinėlį“ ir „Šaltinius“ I-IV klasėms.

 

Mokyklos bendruomenę sudaro glaudžiai bendradarbiaujantys mokiniai, tėvai, mokytojai. Gražiai sugyventi  padeda pačių sukurtos taisyklės „Mums gera po vienu stogu”.

 

Mokykla yra Vilniaus edukologijos universiteto, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ir Šokio pedagogikos fakulteto bazinė mokykla, kurioje studentai  atlieka pedagoginę praktiką.

 

Mokyklos pedagogų bendruomenė atvira inovacijoms, dalijasi gerąja darbo patirtimi su Lietuvos ir užsienio pedagogais.
Dalyvavome  projektuose:
1. Tarptautiniame Socrates projekte „Magijos spalvos“. Šalys partnerės: Lenkija, Slovėnija, Graikija, Turkija, Lietuva.
2. Tarptautiniame projekte „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas.
3. Tarptautiniame projekte Second Step („Antrasis žingsnis“), kurio tikslas ugdyti mokinių socialinius emocinius įgūdžius.

4. Informacinių technologijų inovacijų lyderės „Intel“  ir ŠMM projekte „Kompiuteris kiekvienam vaikui“.

 

Mokyklos pedagogai birželio mėnesio pabaigoje rengia išvažiuojamąjį dviejų dienų seminarą, kuriame analizuojama praeitų mokslo metų veikla ir numatomi  perspektyviniai planai bei kuriami trumpalaikiai ir ilgalaikiai  projektai.

 

Mokykloje dirba kompetentingos, aukštos kvalifikacijos savo dalyko specialistės. 

 

Daug dėmesio skiriama vaikų saviraiškai, jų visapusiškam ugdymui ir užimtumui.
Mokykloje įrengta kompiuterių klasė,
Informacinis centras,
Veikia pailgintos dienos  grupė.
Po pamokų mokiniams siūloma  veikla įvairiuose būreliuose.

 

         Mokyklos pedagogai kiekvienų mokslo metų pabaigoje rengia išvažiuojamąją dviejų dienų seminarą, kuriame aptariama praeitų metų veikla ir numatomi  perspektyviniai planai bei parengiami trumpalaikiai ir ilgalaikiai  mokykliniai projektai.

Įvykdyti projektai:
„Metų laikai. Spalvos“,
„Pas mus nėra benamių vaikų…“,
„Iš pasakų skrynios…“,
„Kūrybos mozaika“ ,
„Kai prabyla žaislai, kalba vaikai…“,
„Einu senąja Vilniaus gatvele“,
„Mums gera čia…“,
„Amatą sunku išm
okti, o išmokęs gali šokti“

 

Mokslo metai tradiciškai baigiami iškilminga švente, kurioje dalyvauja visa mokyklos bendruomenė.
Mažieji „abiturientai“ su mokykla atsisveikina vaidindami muzikinėse pasakose.