Simbolika

 

Mokyklos vėliava    

Mokyklos emblema

Mokyklos himnas
  VYTURIŲ DAINELĖ"

Muzika L. Abariaus
Žodžiai D. Rulevičiūtės

           Kas saulutę kelia
           Taip anksti anksti
           Mažas vyturėlis
           Lauko pakrašty
.

                      Kas knygelę ima
                      Rankele lengva
                      Mažas vyturėlis        
                      Ištaria – eime!

            Priedainis:
              Vytury, vytury, dainuok,
              Vytury, vytury, skrajok,
              Tegu skamba, tegu skamba
                          Ši daina skaidri
                          Ir rasos lašely
                          Ir manoj širdy.

                  Dvi rankelės tiesias
                  Saulėn taip aukštai
                  Ir sūpuoja dainą

                  Vyturiui vaikai.
                              Paukštį ir vaikelį
                              Rytą pamatau,
                              O dainelė skamba
                              Lietuvai ir tau
.