PROJEKTAI

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.
Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

 • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai 1–4 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
 • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.
  Parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.


Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. mokykla dalyvauja Erasmus+ programos tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekte Nr. 2018-1-AT01-KA229-039190-3
 

„KEEP YOUR FOOTPRINTS LOW AND MAKE THE EARTH GROW“.
„Mūsų Žemė – pėdsakų planeta. Palik švarų pėdsaką joje“.

2 metų trukmės projekto įgyvendinimui skirta 12 610 eurų dotacija.
Projekte dalyvauja 5 mokyklos iš Austrijos (koordinatorė), Airijos, Turkijos, Velso ir Lietuvos.
Projekto tikslas – ugdyti ekologinį moksleivių sąmoningumą, atkreipiant dėmesį į oro taršą ir jos sumažinimo būdus.
Projekto uždaviniai:
– atkreipti moksleivių dėmesį į atvežtines ir Lietuvoje užaugintas daržoves, jų eksportą, importą;
– 
edukacinių pamokų metu
 išsiaiškinti, kaip transportuojamos daržovės ir vaisiai; kokiais būdais mažinti oro taršą, jas transportuojant.
– užsiauginti mokyklos kieme įrengtose lysvėse daržovių;
– pasidalinti pasigamintu savo šeimos daržovių ar vaisių patiekalu;
– susipažinti su šalių partnerių užaugintomis daržovėmis, vaisiais ir jų patiekalų receptais.
Projekto svetainė


Mokykliniai projektai:

2019 – 2020 m.m. projektas „Pasaulis – įdomi knyga …tik reikia išmokti ją skaityti.“
2018 – 2019 m.m. projektas „Spalvotas pasaulis“. 
2017 – 2018 m.m. projektas „Pažink pasaulį kitaip“. Tikslas – padėti mokiniui domėtis, suprasti, tyrinėti ir mokytis saugoti supantį pasaulį.
2016 – 2017 m.m. projektas  „Kas? Kaip? Kodėl?“ Tikslas – ugdyti mokinių gamtamokslinę kompetenciją ir ekologinį sąmoningumą.
2015 – 2016 m.m. projektas „Mažas Vyturėlis ištarė – eime…“, skirtas mokyklos 25 – mečiui. Tikslas – ugdyti mokinių kūrybiškumą, sudaryti sąlygas kiekvienam kurti ir patirti džiaugsmą.
2014 – 2015 m.m.  projektas Mokausi, tyrinėju, atrandu2
2013 – 2014 m.m.  projektas Mokausi, tyrinėju, atranduApie projektą skaitykite mokyklinio projekto internetinėje svetainėje.


 Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose.
(SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-017)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis
2013 m. sausio 23 d. – 2015 m. vasario 22 d.

Projekto tikslas

Šiuo projektu siekiama plėtoti neformaliojo ugdymo specialistų, mokinių, jaunimo, tėvų kritinio mąstymo ugdymo kompetencijas, parengiant šiuolaikiškas metodines priemones. Taip prisidedama prie Neformaliojo ugdymo koncepcijos nuostatų, Vaikų ir jaunimo socializacijos programos uždavinių įgyvendinimo.
 

Projekto uždavinys

Sukurti kritinio mąstymo programas, metodines, mokomąsias medžiagas mokytojams, jaunimo organizacijų nariams, rekomendacijas tėvams ir parengti kritinio mąstymo multiplikatorius.

 Daugiau apie projektą


Gyvoji mokyklų laboratorija

Gyvoji mokyklų laboratorija“ (angl. Living Schools Lab, LSL) yra dviejų metų projektas, prasidėjęs 2012 metų spalį, finansuojamas Europos komisijos bei koordinuojamas Europos mokyklų tinklo. Jis apima 12 Švietimo ministerijų (Austrijos, Belgijos, Kipro, Čekijos Respublikos, Suomijos, Prancūzijos, Italijos, Airijos, Lietuvos, Norvegijos, Portugalijos, Jungtinės Karalystės), o jo tikslas yra sukurti:

 • Ilgalaikį ir besiplečiantį pradinių ir vidurinių mokyklų tinklą, juosiantį regionų grupes, demonstruojančias ir besidalinančias geriausiomis praktikomis ir būdais, kaip sėkmingai įtvirtinti informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) panaudojimą mokyme ir mokymesi (M&M) visoje mokykloje.
 • Stiprią praktikos bendruomenę, suteikiančią nuolatines profesinio tobulinimosi galimybes mokytojams.
 • Galimybes mokykloms įsitraukti į veikla paremtą tyrimą, palaikant ryšius su išoriniais partneriais, įskaitant pramoninius ir kitus pan-Europietiškus projektus.
 • Vertinimo metodologiją ir naują vertinimo paslauga, kuria mokyklų tinklas galės išbandyti ir įvertinti Europos Komisijos finansuojamų projektų rezultatus ir teikiamas suinteresuotų šalių technologijas, paslaugas ir turinį. Plačiau…

Lyderių laikas 2

Projekto tikslas – Lietuvoje sukurti paramos švietimo lyderiams infrastruktūrą, kuri skatintų iniciatyvių švietimo dalyvių veiklą, leistų įgyvendinti pažangias idėjas ir naujoves švietimo sistemoje.


  4. Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas.    
Mokykla
– viena iš 6 respublikos pilotinių mokyklų, kurių pedagogų komandos išbandė ir taiko inovatyvių metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo Metodiką ir pradinių klasių mokiniams skirtas kompiuterines mokymo priemones (KMP). Plačiau…
PROJEKTE DALYVAUJANČIOMS MOKYKLOMS SKIRTOS PRIEMONĖS:

 • Asmeninio kompiuterio komplektas (kompiuteris „HP Compaq 6005 Pro MT“ ir monitorius „22″ SyncMaster 2243BW black pivot DVI wide) – 12 komplektų;
 • Asmeninis nešiojamasis kompiuteris „HP 6710B“ – 4 vnt.
 • Multimedijos projektorius WIEW SONIC PJ656 Portable XGA 3LCD – 1 vnt.
 • Interaktyvi lenta SMART Board 680 – 1 vnt.

MSTP – mokyklos struktūros tobulinimo programa    

Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla dalyvauja Mokyklos struktūros tobulinimo  programoje (MSTP). Programa skirta bendrojo lavinimo mokykloms, siekiančioms

 • sukurti mokiniams ir mokytojams saugią ir tinkamą ugdymosi ir ugdymo aplinką;
 • tobulinti ir modernizuoti veiklos valdymą;
 • stiprinti atvirumą vietos bendruomenei.

  Mokyklų tobulinimo programa PLIUS.     

 •  Programos tikslas – modernizuoti bendrojo lavinimo mokyklas ir mokytojų darbo vietas, sudarant sąlygas tobulinti bendrojo lavinimo  ugdymo turinį ir gerinti ugdymo kokybę.Gautos priemonės