Išvyka į Aušros vartus

Lapkričio 11d., antradienį, muzikos studijos ansamblio ir tikybos būrelio vaikai dalyvavo Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos atlaidų dienoje, skirtoje vaikams, ir šventųjų Mišių liturgiją papuošė giesmėmis. Vaikus lydėjo muzikos mokytoja Virginija Gruodienė ir katalikų tikybos mokytoja Rima Paškelevičienė.