Informacija apie standartizuotų testų rezultatus mokykloje

Skelbiame Vilniaus „Vyturio" pradinės mokyklos ketvirtųjų klasių standartizuotų testų apibendrintus rezultatus (2015 m.)
Standartizuotų testų tikslas
 – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.
Plačiau apie tai skaitykite nacionalinio egzaminų centro svetainėje.