TIMSS tyrimo rezultatai

​Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos  4 a ir 4 c klasių mokiniai 2014 metų pavasarį dalyvavo Tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų IEA TIMSS 2015 bandomajame tyrime.
Susipažinkite su mo
kyklos rezultatų ataskaita: